Uppstallning

SKÄSTA GÅRD

 

Vi erbjuder följande lokaler och tjänster för in-ackorderade hästar och dess ägare.

  • Uppvärmd sadelkammare.
  • Spolspilta med kall- och varmvatten.
  • Daglig utevistelse
  • Möjlighet till sommarbete.
  • Tillgång till uppvärmd cafeteria.
  • Uppstallningsvärden arrangerar så att möjlighet till gemensam vaccinering, tandläkarbesök, kiropraktor och avmaskning finns att tillgå om så önskas till självkostnadspris.
  • Möjlighet att utnyttja skrittmaskin, solarium, ridhus, två utebanor varav en med pullvermangrav och bank samt en gräsbana med längdvatten.
  • På Skästa Gård kommer regelbundna hopp- och dressyrträningar för A- och B-tränare att arrangeras till självkostnadspris. Anmäl gärna ditt intresse.

 

 

 

 

 

För mer info och rundvandring ring

Louise på 070-372 14 63 eller

Lollo på 070-100 80 30 alt verksamhetsansvarig@skastagard.se

 

HYR STALLPLATS ELLER ETT EGET STALL PÅ SKÄSTA GÅRD!

Brinner du för hästar och utveckling?

Ser du styrkan i att samarbeta och samverka?

Tycker du att det är viktigt med hög kvalitet på underlag och material?

Vill du driva eget utan att äga en egen gård? Vill du då även ha tillgång till många faciliteter? Ridhus med ottomatta och fibersand, 3 utebanor (fiber, grus och gräs) skrittmaskin, olika hag möjligheter, cafeteria (med tillgång till kyl och micro), komplett hinderpark och möjlighet att få foderautomater. Vill du ha prisvärd kvalité, tillgång till högutbildade tränare och ridlärare?

Då är inte valet så svårt – SKÄSTA GÅRD, en av Sveriges mest kompletta hästgårdar!

 

Vi erbjuder en unik möjlighet att bedriva din verksamhet eller ha din häst inackorderad, med möjlighet att välja nivå utifrån behov och egna önskemål.

 

 

Vi erbjuder flera olika nivåer i olika stallar vilket gör att varje person kan hitta sin önskade servicenivå:

 

BOXPLATS på SKÄSTA GÅRD HT 2018

 

NIVÅ 1a. Box i stall 2.

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Mockning och packning av hö påsar.

4.Inga stalltjänster.

5.Grovfoder och strö finns tillgängligt, pris enligt gällande prislista

6.Hästen tas ut i Skrittmaskin varje dag om så önskas.

7.Byte av täcke vid in och utsläpp.

8.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

9.Rabatt vid 2st el fler kontrakt. (5%)

10.Fri uppställning av transport/lastbil.

11.Företräde till träningar samt reducerat pris.

12.Anläggningsavgift.

13.Visitering, lättare borstning, spolning av ben.

14.Ta på och av extra täcken.

15.Ta på och av skydd.

 

 

NIVÅ 1b. Box i stall 2.

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Mockning och packning av hö påsar veckodagar.

4.Inga stalltjänster.

5.Grovfoder och strö finns tillgängligt, pris enligt gällande prislista

6.Hästen tas ut i Skrittmaskin varje dag om så önskas.

7.Byte av täcke vid in och utsläpp.

8.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

9.Rabatt vid 2st el fler kontrakt.(5%)

10.Fri uppställning av transport/lastbil.

11.Företräde till träningar samt reducerat pris.

12.Anläggningsavgift.

13.Ta på och av extra täcken.

14.Ta på och av skydd.

 

 

 

 

NIVÅ 1c. Box i stall 2 eller 3

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Grovfoder och strö finns tillgängligt, pris enligt gällande prislista

4.Tillgång till Skrittmaskinen.

5.Byte av täcke vid in och utsläpp.

6.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

7.Rabatt vid 3st el fler kontrakt.(10%)

8.Fri uppställning av transport/lastbil.

9.Företräde till träningar samt reducerat pris.

10.Anläggningsavgift.

11.Inga stalltjänster

 

 

 

NIVÅ 2a. Box i stall 2 eller 3

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Mockning och packning av hö påsar 7 dagar/veckan.

4.Grovfoder och strö finns tillgängligt, kostnad enligt gällande prislista

5.Tillgång till Skrittmaskinen.

6.Byte av täcke vid in och utsläpp.

7.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

8.Rabatt vid 3st el fler kontrakt.(10%)

9.Fri uppställning av transport/lastbil.

10.Företräde till träningar samt reducerat pris.

11.Anläggningsavgift.

12.Stalltjänster på rullande schema.

 

 

NIVÅ 2b .Som 2a fast Box i kallstall

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Mockning och packning av hö påsar.

4.Grovfoder och strö finns tillgängligt, pris enligt gällande prislista

5.Tillgång till Skrittmaskinen.

6.Byte av täcke vid in och utsläpp.

7.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

8.Rabatt vid 3st el fler kontrakt.(10%)

9.Fri uppställning av transport/lastbil.

10.Företräde till träningar samt reducerat pris.

11.Anläggningsavgift.

12.Stalltjänster på rullande schema

 

 

NIVÅ 3a. Box i stall 2.

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Grovfoder och strö finns tillgängligt, pris enligt gällande prislista

4.Tillgång till Skrittmaskinen.

5.Byte av täcke vid in och utsläpp.

6.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

7.Rabatt vid 3st el fler kontrakt.(10%)

8.Fri uppställning av transport/lastbil.

9.Företräde till träningar samt reducerat pris.

10.Anläggningsavgift.

11.Stalltjänster på rullande schema

 

 

NIVÅ 3b. Som 3a fast box i kallstall.

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 st fodringar om dagen 7 dagar i veckan året runt.

3.Grovfoder och strö finns tillgängligt, prisd enligt gällande prislista

4.Tillgång till Skrittmaskinen.

5.Byte av täcke vid in och utsläpp.

6.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

7.Rabatt vid 3st el fler kontrakt.(10%)

8.Fri uppställning av transport/lastbil.

9.Företräde till träningar samt reducerat pris.

10.Anläggningsavgift.

11.Stalltjänster på rullande schema

 

 

NIVÅ 4a. ”Student”Box i stall 2

1.In och utsläpp, 7 dagar i veckan, året runt.

2.4 fodringar om dagen 7 dagar/vecka året runt.

3.Grovfoder och strö finns tillgängligt, kostnad enligt gällande prislista

4.Tillgång till Skrittmaskinen.

5.Byte av täcke vid in och utsläpp.

6.Ta av lindor (av skyddmodell) på morgonen innan utsläpp.

7.Rabatt vid 3st el fler kontrakt.(10%)

8.Fri uppställning av transport/lastbil.

9.Företräde till träningar samt reducerat pris.

10.Anläggningsavgift.

11.Stalltjänster 2 dagar i månaden.

 

 

NIVÅ 4b. Box i stall 3. (kallhyra i kallstall)

1.Det ingår in och utsläpp på vardagar.

2.Morgon, lunch och kvällsfodring 7 dagar i veckan året runt.

3.Grovfoder och strö finns tillgängligt, kostnad enligt gällande prislista.

4.Tillgång till Skrittmaskinen.

5.Fri uppställning av transport/lastbil.

6.Företräde till träningar samt reducerat pris.

7.Anläggningsavgift.

 

 

NIVÅ 5. Box i stall 3. (kallhyra i kallstall)

1.Morgon, lunch och kvällsfodring 7 dagar i veckan året runt.

2.Tillgång till Skrittmaskinen.

3.Fri uppställning av transport/lastbil.

4.Grovfoder och strö finns tillgängligt, kostnad enligt gällande prislista

5.Företräde till träningar samt reducerat pris.

6.Anläggningsavgift.

 

 

NIVÅ 6. Hyr eget stall.

 

 

NIVÅ 7a. Box i stall 1. (kallhyra i varmstall)

1.Det ingår in och utsläpp på vardagar.

2.Morgon, lunch och eftermiddagsfodring vardagar året runt.

3.Rullande schema på kvällsfodringar och helgfodringar i stall 1.

4.Grovfoder och strö finns tillgängligt, kostnad enligt gällande prislista

5.Tillgång till Skrittmaskinen.

6.Fri uppställning av transport/lastbil.

7.Företräde till träningar samt reducerat pris.

8.Anläggningsavgift.

 

 

NIVÅ 7b. Box i stall 1. (kallhyra i varmstall)

1.Morgon, lunch och eftermiddagsfodring vardagar i veckan året runt.

2.Rullande schema på kvällsfodringar och helgfodringar i stall 1.

3.Grovfoder och strö finns tillgängligt, kostnad enligt gällande prislista

4.Tillgång till Skrittmaskinen.

5.Fri uppställning av transport/lastbil.

6.Företräde till träningar samt reducerat pris.

7.Anläggningsavgift.

 

 

LÖSDRIFT:Kallhyra inkl. lösdrift, tillgång till box samt halm till ligghallen.

 

Lösdrift samt tillgång till box i gästbox. Lika många boxar av antalet hästar i lösdriften finns tillgängligt. Vid kurser mm då Skästa gård behöver boxarna meddelas lösdriften om detta och boxar finns inte att tillgå.

Grovfoder (samt ev extra spån) tillkommer, kostnaden delas på samtliga som går i lösdriften enligt gällande prislista.

 

10%Rabatt vid 3st el fler kontrakt.

 

 

 

Haaga Häst AB, Skästa Gård