Ridhus- och träningsschema

Haaga Häst AB, Skästa Gård

Om hela ridhuset är bokat står det i schemat, träningar har företräde men liten del finns avgränsad för övriga att rida på. Träningar kan hållas ute på stora utebanan eller inne i ridhuset beroende på väder och vind.
Stall Xena är inne på halva delen eller ute på lilla utebanan.