Ridhus- och träningsschema

Om hela ridhuset är bokat står det i schemat, träningar har företräde men en liten del finns avgränsad för övriga att rida på. Träningar kan hållas ute på stora utebanan eller inne i ridhuset beroende på väder och vind.
Stall Xena är inne på halva delen eller ute på lilla utebanan sina bokade tider, med undantag för när de har hoppning - då är dom där det är byggt (kan alltså även gälla stora utebanan). När Celsius har camp går det jättebra för inackorderingar att rida i pauserna som finns under dagen. Gå upp till cafeterian och titta på aktuellt schema vid varje camp för att se när det är ledigt.